hlala nami lishonile ilanga ubusuku bufikile lyrics

Joyous Celebration - Hlala Nami Mp3 Download Fakaza

hlala nami lishonile ilanga ubusuku bufikile lyrics Mp3 Download

Download hlala nami lishonile ilanga ubusuku bufikile lyrics Mp3 : It is a new day, and so we have another track for you.

This time the song comes from a South African singer, Joyous Celebration.

The SA sensational singer came through with a song some time ago, though not recent but still worth your time.

hlala nami lishonile ilanga ubusuku bufikile mp3 is just a great and nice song from the South African hit maker.

Stream or download “Joyous Celebration” for free below.

Stay with us to cop more 2021 songs, videos, albums, mixes, mixtapes from same artiste.

Download hlala nami lishonile ilanga ubusuku bufikile

Joyous Celebration – Hlala Nami Lyrics

Lyrics for Hlala Nami by Lundi

Hlala nami! Litshonil’ ilanga,
Ubusuku bufikile, nkosi,
Ma ndingasali ndingenamncedi,
Ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam.

Buya khaw’leza obo bomi bam,
Ndiya siywa zezomhlab’ izinto;
Ndibona iinguquleko zodwa,
Wen’ ongaguqukiyo: hlala nam.

Yiba seloko ukufuphi nam,
Undigxothele zonk’ iintsaba zam;
NguWe nkosi onokundigcina,
Phakathi kwentshunguzi: hlala nam.

Andinakuxhala kukho wena,
Lintlungu neentsizi azinani;
Luphi uloyiso lwakho nchwaba?
Ndiya koyisa xa Uhleli nam.

Zibonakalis’ emehlweni am,
Uz’undikhombise okwezulu;
Ndikhanyisele yonk’ indlela yam,
Nasekueni kwam Uz’ube nam.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *